Dành cho ai đang gặp khó khăn

Sẽ có thời điểm mọi điều khó khăn tồi tệ sẽ đến với bạn dù bạn là bất cứ ai. Tôi viết dòng này là để dành cho bạn. Tôi đã từng từ một người kiếm tiền tiêu tiền thoải mái rơi vào cảnh không một xu dính túi, không có bất cứ một nguồn …

Thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời

Chỉ cần thay đổi câu hỏi có thể cuộc sống của chúng ta sẽ có được những sự thay đổi lớn lao. Trước đây còn nhỏ khi muốn biết một điều gì đó mình thường hỏi một ai đó, thường sẽ là mẹ hoặc bố, cũng có thể là anh chị em… Những câu hỏi …