Doanh nhân làm gì

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về công việc của một doanh nhân. Tôi biết rằng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về công việc của một doanh nhân.

Hôm nay ở bài này muốn nói đến bản chất công việc thực sự của doanh nhân chính là giải quyết vấn đề.

Thế giới ngày nay đầy những vấn đề cần được giải quyết, có thể là những vấn đề nhỏ, cũng có thể là vấn đề lớn.

Nhưng họ đều đang giải quyết vấn đề.

Steve Jobs muốn mọi người có thể kết nối được với nhau nên iPhone ra đời.

Elon Musk thấy trái đất ngày càng trở nên chật chội nên muốn đưa người lên sống trên sao hoả.

Không nhất thiết phải lớn.

Bạn có thể phục vụ nhu cầu khát nước của mọi người để kiếm tiền. Đó cũng là một cách giải quyết vấn đề.

Tóm lại công việc của doanh nhân là giải quyết vấn đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *