Sản phẩm tôi cung cấp

Đây là một vài tôi sử dụng, bạn có thể sử dụng cùng nếu cảm thấy phù hợp.

Cảnh báo: Toàn bộ những sản phẩm này là sản phẩm tôi trực tiếp sử dụng, tôi cảm thấy phù hợp với chính tôi.

Những sản phẩm này có thể phù hợp với bạn hoặc không. Cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng.

Những đường dẫn phía dưới là đường dẫn tiếp thị liên kết, nếu bạn mua sản phẩm thông qua đường link này tôi sẽ được nhà bán hàng trả cho một phần hoa hồng nhỏ (bạn có thể không mua qua đường link của tôi).

Website

Tôi sử dụng hosting của AZDIGI.com một dịch vụ hosting ở Việt Nam. Dịch vụ được hỗ trợ tốt bởi người Việt.

Tên miền: Tôi sử dụng tên miền được mua từ Namecheap.com

Hình ảnh: Tôi sử dụng trang Website Canva.com để thiết kế hình ảnh trên blog này.

Bạn có thể hỏi tôi nếu về sản phẩm này nếu cần thêm thông tin.