Thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời

Chỉ cần thay đổi câu hỏi có thể cuộc sống của chúng ta sẽ có được những sự thay đổi lớn lao. Trước đây còn nhỏ khi muốn biết một điều gì đó mình thường hỏi một ai đó, thường sẽ là mẹ hoặc bố, cũng có thể là anh chị em… Những câu hỏi …