Tôi làm gì với tiền

Tiền một từ đầy sức mạnh trên trái đất này. Có tiền bạn có thể làm hầu hết mọi thứ như lấp đầy cái bụng đói cồn cào hoặc giúp đỡ ai đó. Nhưng hầu hết chúng ta gặp vấn đề liên quan đến tiền nên hôm nay mình chia sẻ những bài học hữu …