Tikop đầu tư tiết kiệm? có nên dùng?

Tikop một ứng dụng được quảng cáo rầm rộ thời gian gần đây, được cho là một đối thủ mạnh của Finhay. Vậy Tikop là gì? có nên dùng ứng dụng này không? sẽ được mình giải thích chi tiết trong bài này. Tikop là gì Tikop đầu tư và tích luỹ là một ứng …