Tôi nghĩ ra ý tưởng bằng cách này

Nói về ý tưởng thì trên thế giới có hàng trăm cách để có một ý tưởng. Hôm nay tôi chia sẻ cho bạn một cách đơn giản theo trải nghiệm bản thân cực kỳ dễ. Nếu bạn làm theo mà có ý tưởng hay quay lại đây để lại một lời cảm ơn, nếu …