Tạo yêu cầu nhận file từ người khác

Đã bao giờ bạn muốn nhận file từ người khác nhưng không biết sử dụng các nào đơn giản, thuận tiện nhất để nhận.

Khi làm việc online bạn cần nhận file từ đối tác ở khoảng cách rất xa hoặc bạn muốn ai đó gửi file cho bạn nhưng họ không biết cách gửi.

tính năng của dropbox
Tính năng của Dropbox

Bạn muốn nhận file vẫn giữ nguyên chất lượng file?

Đây là hướng dẫn dành cho bạn.

Giới thiệu Dropbox

Tính năng của Dropbox

  • Dropbox cho phép đồng bộ hoá các file lưu trữ.
  • File có thể truy cập mọi nơi chỉ cần có internet.
  • Tự động sao lưu dữ liệu lên đám mây giúp các file của bạn được an toàn.
  • Cộng tác với mọi người dễ dành.
  • Nâng cao năng suất khi kết hợp với các ứng dụng làm việc khác.

Còn rất nhiều tính năng nữa bạn có thể tự tìm hiểu.

Không thể nào quên được tính năng cho phép bạn nhận file từ người khác một cách dễ dàng mà không họ cần phải tạo tài khoản phức tạp.

Đó chính là tính năng yêu cầu nhận file của Dropbox.

Tạo yêu cầu nhận file

Các bước tạo yêu cầu nhận file từ Dropbox:

Sau khi tạo xong bạn chỉ cần xem video này làm theo hướng dẫn để tạo yêu cầu nhận file:

Tạo yêu cầu nhận file từ Dropbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *