Tập trung vào việc quan trọng

Tập trung vào việc quan trọng

Trong một thế giới đầy sự xao nhãng bởi điện thoại thông minh, mạng xã hội như hiện nay.

Thật khó để tập trung.

Tập trung vào việc quan trọng
Tập trung vào việc quan trọng

Nhưng vô cùng khó khăn để tập trung vào điều quan trọng.

Thế giới xao nhãng

Mỗi khi thức dậy ta bị tấn công bởi Facebook, Tiktok, tin tức truyền thông. Sự tập trung đã bị đánh cắp ngay ở những giây phút đầu tiên của ngày mới.

Bạn đánh mất đi sự tập trung vào những điều quan trọng cần phải hoàn thành trong cuộc sống.

Những mục tiêu quan trọng, những mối quan hệ quan trọng.

Bạn bị những điều tầm thường ăn cắp mất sự chú ý.

30 phút lượt Facebook, 1 tiếng lượt Tiktok dần thành vài tiếng.

Đến cuối ngày bạn thấy rằng bản thân chỉ là được một chút việc nhỏ nhoi, hơn nữa đây còn là những việc tào lao.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng này thì hãy ngay lập tức ý thức được nó.

Dừng sự xao nhãng vô định lại, tập trung vào những điều quan trọng.

Tập trung vào điều quan trọng

Mỗi người sẽ có những mục tiêu quan trọng khác nhau, những công việc quan trọng khác nhau.

Sự ưu tiên cho mọi thứ là không đều nhau.

Có những việc quan trọng và những việc quan trọng ít hơn.

Hãy tập trung vào những việc quan trọng

  1. Liệt kê ra toàn bộ những việc quan trọng
  2. Mỗi ngày hãy bắt đầu bằng những việc quan trọng, hoàn thành xong hãy đến công việc ít quan trọng hơn.

Không ai có thể giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng, chỉ có bạn mới có thể tự giúp được bạn.

Hãy tạm thời tránh xa điện thoại thông minh cho đến khi bạn hoàn thành những việc quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *