Tôi nghĩ ra ý tưởng bằng cách này

Nói về ý tưởng thì trên thế giới có hàng trăm cách để có một ý tưởng.

Tìm ý tưởng kinh doanh
Tạo ra ý tưởng trong cuộc sống

Hôm nay tôi chia sẻ cho bạn một cách đơn giản theo trải nghiệm bản thân cực kỳ dễ.

Nếu bạn làm theo mà có ý tưởng hay quay lại đây để lại một lời cảm ơn, nếu không hãy quên đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *