Vài ghi chú về hiệu suất và quản lý thời gian

Thời gian gần đây Tôi quan tam nhiều đến việc làm thế nào để nâng cao hiệu suất làm việc.

Sao khi đọc hàng chục cuốn sách về quản lý thời gian, nâng cao hiệu suất trong công việc Tôi rút ra được vài ghi chú như sau.

Xác định rõ mục tiêu là phần quan trọng nhất. Không phải làm nhanh hơn mà quan trọng bạn phải biết bạn đang làm gì? và muốn đạt được kết quả gì khi làm công việc đó.

Nếu bạn không biết mình làm để đạt được kết quả gì thì có làm nhanh bay nhiêu đi nữa thì bạn cũng không thể đến đích.

Tập trung làm việc quan trọng thời gian của chúng ta luôn có hạn trong 24 giờ mỗi ngày.

Bạn sẽ không thể hoàn toàn mọi việc mà bạn mong muốn, vì vậy hay tập trung vào nguồn lực quan trọng nhất để tạo ra kết quả tối ưu trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên lý 80/20 nói rằng 20% công việc bạn làm sẽ tạo ra 80% kết quả đầu ra. Thay vì làm hết hay chọn 20% quan trọng nhất.

Chỉ 3 nhiệm vụ mỗi ngày là đủ để tạo ra những kỳ tích, như đã nói ở trên, nguồn lực và thời gian của chúng ta là có hạn.

Trước khi đi ngủ ngày hôm trước hoặc trước khi làm việc hãy viết ra 3 nhiệm vụ bạn muốn hoàn thành vào ngày hôm sau.

Thực hiện điều này đều đặn mỗi ngày bạn sẽ trở nên siêu năng suất.

Giới hạn thời gian thực hiện mỗi công việc, đây là một phương pháp cực kỳ hay vì bạn sẽ biết khi nào bạn cần phải hoàn thành bạn sẽ làm công việc đó nhanh hơn.

Trên đây là vài ghi chép của bạn thân về việc sử dụng thời gian làm sao để hiệu quả và mang lại năng suất cao.

Nếu bạn quan tâm hoặc có thêm những góp ý nào hãy để lại xuống phía dưới phần bình luận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *