Xem lại ngày làm việc

Xem lại ngày làm việc là cách tốt để biết bạn đang làm gì hiệu quả, và điều gì không hiệu quả.

Dành thời gian để xem lại ngày làm việc không hề tốn thời gian vì điều này giúp bạn đi nhanh hơn.

Bạn sẽ loại bỏ những sai lầm, những điều không đúng, những điều gây mất thời gian.

Tất cả điều này giúp bạn đi nhanh hơn nhiều so với cứ đi mà không xem lại bạn đang thực sự làm gì.

  • Điều gì thực sự quan trọng ở thời điểm này
  • Bạn có đang làm điều quan trọng hay không

Hãy dành thời gian vào cuối ngày để xem lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *